Služby

Projekce

Odbor zajišťuje následující činnosti:

  • poradenská činnost, návrhy koncepční řešení
  • zpracování projektové dokumentace všech stupňů do napěťové úrovně VN
  • výpočty zkratových poměrů v rozvodných soustavách
  • digitalizace stávající projektové dokumentace do požadovaných formátů

Pracovníci odboru splňují veškeré obecně požadované kvalifikační předpoklady. Odbor je vybaven licencovanými softwarovými produkty – ELCAD, EPLAN, AUTOCAD a odpovídajícími hardwarovými prostředky jako jsou počítačová a tisková pracoviště, velkoformátový plotr. Pracovníci odboru mají technické zázemí v lokalitě Janov.

Reference
Kontakty