O společnosti

Společnost Bohemia Müller s.r.o. byla založena v roce 1997. Zakladatelé jsou uznávanými odborníky v oblasti vysokého, velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí. Proto se od svého vzniku firma zaměřila na dodávky pro doly, velké průmyslové podniky, výrobce a distributory elektrické energie a v neposlední řadě i společnosti zabývající se přenosem elektrické energie.

V současnosti jsou hlavní náplní společnosti následující činnosti:

 • Projekční zpracování technologických celků a energetických zařízení
 • Dodávky a montáže zařízení napěťových úrovní NN, VN, VVN a ZVN
 • Dodávky a montáže důlní technologie – část elektro, MaR a SKŘ
 • Opravy a údržba zařízení napěťových úrovní NN, VN, VVN, a ZVN
 • Komplexní diagnostika zařízení napěťových úrovní VN, VVN a ZVN
 • Vytváření SW aplikací a najíždění energetických technologie
 • Obchodní a ekonomické aktivity

V souvislosti s rozvojem trhu v oblasti průmyslu a energetiky pracuje vedení společnosti především na přizpůsobení vlastní organizace, obchodu a služeb požadavkům zákazníků. Proto je kladen důraz především na následující zásady:

 • Provedení služeb na vysoké úrovni
 • Dodávky spolehlivých a vyzkoušených technologií
 • Rychlá a účinná pohotovostní služba
 • Seriózní obchodní vystupování

Společnost Bohemia Müller s.r.o. má zavedený systém řízení kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentu, a to ve všech organizačních jednotkách i procesech společnosti. Systém je pravidelně auditován.

Společnost Bohemia Muller s.r.o. vydala etický a obchodní kodex

Ochrana oznamovatelů (Whistleblowing)

Skupina Bohemia Müller Group zahrnující společnosti Bohemia Müller Group s.r.o., Bohemia Müller s.r.o., Bohemia Controls s.r.o. a EMCOS s.r.o. provozuje společný systém pro oznamování protiprávních jednání nebo jejich hrozby nazývaný Ochrana oznamovatelů – Whistleblowing.

Systém je provozován ve spolupráci s externí právní kanceláří, splňuje požadavky legislativy na anonymitu a je plně nezávislý na vlivu managementu všech společností.

Přístup do vnitřního oznamovacího systému naleznete pod odkazem ochrana oznamovatelů