PROVEDENÍ SLUŽEB NA VYSOKÉ ÚROVNI
Projekční zpracování technologických celků a energetických zařízení
TR 110/22kV SLANÝ
Kompletní rekonstrukce transformovny
ÚDRŽBA ELEKTROZAŘÍZENÍ
Zajištění pohotovosti v režimu 24/7
LINKA DPD 1600 V1, V2, V3 - JIŽNÍ SVAHY
Kompletní dodávka elektročásti a systému řízení

Odbor zajišťuje následující činnosti:

  • údržbu, opravy a servis zařízení VN,VVN a ZVN
  • specializovanou diagnostiku zařízení VN, VVN a ZVN
  • aerosolové čištění elektrických zařízení (CT technologie)

Pracovníci odboru zajišťující uvedené činnosti disponují vysoce odbornými kvalifikačními předpoklady podloženými praxí v oboru. Jedná se především o certifikáty výrobců zařízení opravňující k servisu a opravám konkrétních produktů, dále certifikáty z oboru diagnostiky a v neposlední řadě specializované certifikáty jako je oprávnění k manipulaci s plynem SF6, který se v elektrických zařízeních používá jako izolační médium. Jako podpůrnou službu zajišťujeme pro vybrané zákazníky 24 hodin 7 dní v týdnu pohotovost. Odbor je vybaven moderní zkušební a diagnostickou technikou od renomovaných výrobců. Pracovníci odboru mají technické zázemí v lokalitě Ervěnice.

Reference
Kontakty