PROVEDENÍ SLUŽEB NA VYSOKÉ ÚROVNI
Projekční zpracování technologických celků a energetických zařízení
TR 110/22kV SLANÝ
Kompletní rekonstrukce transformovny
ÚDRŽBA ELEKTROZAŘÍZENÍ
Zajištění pohotovosti v režimu 24/7
LINKA DPD 1600 V1, V2, V3 - JIŽNÍ SVAHY
Kompletní dodávka elektročásti a systému řízení

Odbor zajišťuje následující činnosti:

  • zpracování odborných studií a koncepčních řešení
  • komplexní dodávky pro investiční výstavbu
  • rekonstrukce a modernizace v rozsahu všech napěťových úrovní
  • kompletace elektrických zařízení a energetických celků
  • revizní činnosti (vypracování revizních zpráv a odborných posudků)

Pracovníci odboru splňují veškeré obecně požadované kvalifikační předpoklady, přičemž někteří mají rovněž zkušenosti z působení při zahraničních projektech, například v Německu, Turecku, Rusku, Mongolsku nebo na blízkém východě. Odbor je vybaven moderními technickými prostředky včetně veškerých potřebných pracovních pomůcek, zkušebního zařízení a měřící techniky. Pracovníci odboru jsou dislokováni na jednotlivých zakázkách s tím, že technické zázemí mají v lokalitě Ervěnice.

Reference
Kontakty