PROVEDENÍ SLUŽEB NA VYSOKÉ ÚROVNI
Projekční zpracování technologických celků a energetických zařízení
TR 110/22kV SLANÝ
Kompletní rekonstrukce transformovny
ÚDRŽBA ELEKTROZAŘÍZENÍ
Zajištění pohotovosti v režimu 24/7
LINKA DPD 1600 V1, V2, V3 - JIŽNÍ SVAHY
Kompletní dodávka elektročásti a systému řízení

Profil společnosti Bohemia Müller s.r.o.

Společnost Bohemia Müller s.r.o. byla založena v roce 1997. Zakladatelé jsou uznávanými odborníky v oblasti vysokého, velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí. Proto se od svého vzniku firma zaměřila na dodávky pro doly, velké průmyslové podniky, výrobce a distributory elektrické energie a v neposlední řadě i společnosti zabývající se přenosem elektrické energie.

V současnosti jsou hlavní náplní společnosti následující činnosti:

 • Projekční zpracování technologických celků a energetických zařízení
 • Dodávky a montáže zařízení napěťových úrovní NN, VN, VVN a ZVN
 • Dodávky a montáže důlní technologie – část elektro, MaR a SKŘ
 • Opravy a údržba zařízení napěťových úrovní NN, VN, VVN a ZVN
 • Komplexní diagnostika zařízení napěťových úrovní VN, VVN a ZVN
 • Vytváření SW aplikací a najíždění energetických technologií
 • Obchodní a ekonomické aktivity

V souvislosti s rozvojem trhu v oblasti průmyslu a energetiky pracuje vedení společnosti především na přizpůsobení vlastní organizace, obchodu a služeb požadavkům zákazníků. Proto je kladen důraz především na následující zásady:

 • Provedení služeb na vysoké úrovni
 • Dodávky spolehlivých a vyzkoušených technologií
 • Rychlá a účinná pohotovostní služba
 • Seriózní obchodní vystupování

Společnost Bohemia Müller s.r.o. má zavedený systém řízení kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a environmentu, a to ve všech organizačních jednotkách i procesech společnosti. Systém je pravidelně auditován.

Společnost Bohemia Müller s.r.o. vydala etický a obchodní kodex.