PROVEDENÍ SLUŽEB NA VYSOKÉ ÚROVNI
Projekční zpracování technologických celků a energetických zařízení
TR 110/22kV SLANÝ
Kompletní rekonstrukce transformovny
ÚDRŽBA ELEKTROZAŘÍZENÍ
Zajištění pohotovosti v režimu 24/7
LINKA DPD 1600 V1, V2, V3 - JIŽNÍ SVAHY
Kompletní dodávka elektročásti a systému řízení

Odbor zajišťuje následující činnosti:

  • analýzu efektivity provozu energetických zdrojů
  • matematické modelování stávajícího provozu ve srovnání s ideálním stavem
  • návrh řešení pro zvýšení účinnosti provozu o jednotky procent
  • oddělení vlivu přesnosti regulace, chyb měření a provozních nedostatků
  • aplikace řešení paralelně se stávajícím systémem řízení

Pracovníci tohoto odboru čerpají z dlouhodobé spolupráce se společností BTB Jansky GmbH přičemž mají zkušenosti z optimalizace uhelných, plynových a jaderných elektráren. Jedním z významných zákazníků je společnost ČEZ, a.s., u které probíhá optimalizace v klasických tepelných elektrárnách.

Reference
Kontakty