PROVEDENÍ SLUŽEB NA VYSOKÉ ÚROVNI
Projekční zpracování technologických celků a energetických zařízení
TR 110/22kV SLANÝ
Kompletní rekonstrukce transformovny
ÚDRŽBA ELEKTROZAŘÍZENÍ
Zajištění pohotovosti v režimu 24/7
LINKA DPD 1600 V1, V2, V3 - JIŽNÍ SVAHY
Kompletní dodávka elektročásti a systému řízení

Aktuality

31.01.2019

V rámci  restrukturalizace dochází k 01.02.2019 k převodu odboru automatizační techniky z naší společnosti do společnosti Bohemia Controls s.r.o., kde bude tento odbor nadále působit v nezměněné personální sestavě a ve stejném rozsahu činností.

26.11.2018

„Dodávka, montáž a zprovoznění elektro části OKJ 130P-3“ je další akcí v teritoriu společnosti Severočeské doly, a.s.. Objednatelem je PRODECO, a.s. a zakázka je termínována na první polovinu roku 2019.

24.10.2018

Ze strany společnosti United Energy, a.s. jsme v rámci smluvní OPCE obdrželi zadání na realizaci již třetí aplikace VN frekvenčního měniče se synchronní BY–PASS jednotkou pro primární tlakový ventilátor kotle v Teplárně Komořany. Tentokrát se jedná o kotel K10.

23.10.2018

Výměnu transformátoru 220 kV, 63 MVA zajišťujeme pro společnost LDS Sever, spol. s r.o.. Jedná se o dodávku nového stroje, úpravy rozvodny 22 kV, výměnu ochran a úpravy řídícího systému. Zakázka je řešena včetně vypracování projektové dokumentace.

31.08.2018

Podílíme se na modernizaci VN rozvodného zařízení v napěťové úrovni 6 kV. Zakázka je vedena pod názvem „Rekonstrukce VN rozvaděče TR128“ a termín ukončení byl stanoven na 12/2018.

13.06.2018

„Rekonstrukce budící soupravy a elektrických ochran TG4“ je další zakázkou, kterou realizujeme v areálu Teplárny Komořany. Jedná se o modernizaci buzení generátoru kondenzační turbíny TG4 o výkonu 32 MW.

04.06.2018

Společnost Bohemia Müller s.r.o. vyhrála tendr na realizaci zakázky „Obnova rozváděče 6 kV – P102 PS5“ v areálu Mondi Štětí a.s.. Termín dokončení realizace je stanoven na říjen roku 2018. Naše společnost se tak stává etablovaným dodavatelem pro tohoto zákazníka.

21.05.2018

Opravou dvou těžištních transformačních stanic TSS2 a TSS3 v hale M14 pokračuje naše společnost ve spolupráci s obchodním partnerem ŠKODA AUTO, a.s.. Jedná se o organizačně a časově náročnou zakázku, která zahrnuje rovněž zpracování realizační projektové dokumentace.

09.04.2018

V oblasti přenosové soustavy nám bylo ze strany společnosti ČEPS, a.s. zadáno realizovat akci s názvem „TAB – oprava vypínače výměnou ADA 03“. Jedná se o další úspěch naší společnosti ve výběrových řízeních tohoto zákazníka.

15.03.2018

Naše společnost se podílí na realizaci důlní zakázky „Modernizace dálkové pasové dopravy šíře 1200 mm“. Jedná se o kompletní rekonstrukci poháněcích stanic pasových dopravníků, které provozuje společnost Vršanská uhelná, a.s. Zakázka je časově rozložena do tří let a jejím předmětem je rovněž vypracování projektové dokumentace.

06.03.2018

Pro zavedeného partnera společnost PRODECO, a.s. zajišťujeme dílo „N4a – výměna vyhrnovacího vozíku“. Koncovým uživatelem je společnost Severočeské doly, a.s.

13.12.2017

Společnost Bohemia Müller s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Obnova rozváděče 6 kV – 9NZ kyslíková delignifikace“. Objednatelem je společnost Mondi Štětí a.s. a jedná se o realizaci akce formou „na klíč“. Termín dokončení realizace je stanoven na červen roku 2018.

04.12.2017

Ze strany společnosti United Energy, a.s. jsme obdrželi vyrozumění o vítězství v tendru „Instalace optimalizačního opatření pro ventilátory kotle K07“. Jedná se o opakovanou, technicky zajímavou aplikaci VN frekvenčního měniče se synchronní BY–PASS jednotkou pro primární tlakový ventilátor kotle v Teplárně Komořany.

26.06.2017

Jako člen společnosti společníků jsme byli vybráni pro realizaci akce „TR Triangle – nová R 110 kV“. Naše společnost tak nadále zůstává jedním ze zavedených partnerů koncového klienta ČEZ Distribuce, a.s. v oblasti rekonstrukcí a realizace nových rozvoden a transformačních stanic.

09.06.2017

Uspěli jsme ve výběrovém řízení na realizaci zakázky v oblasti důlního průmyslu s názvem „Rekonstrukce rozvoden TSN 28 a TSN 36“, přičemž kontraktorem je společnost Severočeské doly, a.s.

05.06.2017

V automobilovém průmyslu jsme získali další zakázku „Rekonstrukce VN rozvodny E28 v hale M11A“. Jedná se o komplexní zakázku formou „na klíč“ včetně projektové dokumentace. Smluvním partnerem je společnost D&D ELEKTROMONT s.r.o.

31.03.2017

Společnost Bohemia Müller s.r.o. se stala obchodním partnerem společnosti Chemoprojekt, a.s. pro projekt „IRAQ – BASRAH Crude Distillation Unit No.4, LPG Unit“. Předmětem plnění je dodávka NN a VN rozváděčů, transformátorů, přípojnicových systémů, UPS zdrojů a kompletního řídícího systému.

30.03.2017

Společnost Bohemia Müller s.r.o. byla vybrána jako realizátor zakázky „VN rozvodna dřevoskladu C108“. Zadavatelem je společnost Mondi Štětí a.s. a jedná se o realizaci akce formou „na klíč“. Termín dokončení realizace je stanoven na podzim roku 2017.

22.02.2017

Bohemia Müller s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení společnosti ČEPS, a.s. a v následujících čtyřech letech bude zajišťovat periodickou údržbu technologického zařízení rozvoden Chotějovice, Čebín, Kletné, Horní Životice a Lískovec.

04.01.2017

Naše společnost zvítězila ve výběrovém řízení na akci „P23 – Modernizace SKŘ včetně elektro NN+VN / 3. řez – PD 32, 33, RV31 + VM31“. Jedná se o zpracování projektové dokumentace stavby pro obchodního partnera společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

16.12.2016

S dlouholetým obchodním partnerem společností Constellium Extrusions Děčín s.r.o. jsme podepsali smlouvu na realizaci zakázky „Modernizace rozvaděče 10kV rozvodny B – r3“. Rozsah plnění spočívá ve vypracování projektové dokumentace stavby, dodávky vlastního VN rozváděče, montážního materiálu, demontážních pracích a instalace nového zařízení s následným vyzkoušením a uvedením do provozu. 

14.12.2016

Společnost Bohemia Müller s.r.o. byla vybrána jako realizátor zakázky „TR 400/110kV Neznášov – kompenzace“. Zadavatelem je společnost ČEPS, a.s. a jedná se o realizaci akce formou „na klíč“. Termín dokončení realizace je stanoven na podzim roku 2017.

24.10.2016

Uzavřením kontraktu se společností UniControls a.s. na dodávku a montáž napájecí části pro TS Kouřim jsme se stali součástí dodavatelského modelu pro koncového klienta NET4GAS, s.r.o. Jedná se o zajímavou aplikaci z oblasti plynárenství. 

31.08.2016

Dne 31.08. 2016 jsme podpisem PAC protokolu završili organizačně náročnou zakázku „Nový zdroj 660 MWe v Elektrárně Ledvice – OB33“.  

17.06.2016

Ve sdružení se společností EGEM s.r.o. jsme byli vybráni pro realizaci akce „Fifejdy – stavba nové R 110/22 kV“. Naše společnost tak nadále zůstává jedním ze zavedených partnerů koncového klienta ČEZ Distribuce, a.s. v oblasti rekonstrukcí a realizace nových rozvoden a transformačních stanic.

13.05.2016

Naše aktivity v automobilovém průmyslu byly zúročeny podpisem smlouvy na realizaci zakázky „Objekt D13 – výměna VN rozváděče a CENTRAL STOP“. Klientem není nikdo jiný než ŠKODA AUTO a.s. a jedná se o komplexní zakázku formou „na klíč“ včetně projektové dokumentace. 

13.05.2016

Dlouholetý partner v oborů důlního průmyslu společnost PRODECO a.s. uzavřela s naší společností kontrakt na akci „Celková oprava a modernizace zakladače ZP6600/12 – část elektro a ŘS“. Koncovým uživatelem a vlastníkem stroje je společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

14.03.2016

Společnost společníků UNEX a Bohemia Müller uzavřela se obchodním partnerem společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. smlouvu o díla na zhotovení zakázky „Celková oprava a modernizace kolesového rypadla KU800/12-R“. Naše společnost se bude na realizaci podílet v rozsahu části elektro a ŘS. Neprodleně po podpisu smlouvy byly zahájeny náročné projekční činnosti.

10.03.2016

Uspěli jsme ve výběrovém řízení na realizaci zakázky v oblasti důlního průmyslu s názvem „Rekonstrukce pasového dopravníku 1800 mm – PD218“, přičemž kontraktorem je společnost PRODECO a.s. a koncovým uživatelem potom společnost Severočeské doly, a.s.

19.02.2016

Ze strany společnosti United Energy, a.s. jsme obdrželi vyrozumění o vítězství v tendru „Instalace optimalizačního opatření pro ventilátory kotle K08“. Jedná se o technicky velmi zajímavou aplikaci VN frekvenčního měniče se synchronní BY–PASS jednotkou pro primární tlakový ventilátor kotle v Teplárně Komořany.

23.03.2016

Společnost Doosan Škoda Power s.r.o. u nás objednala kompletní elektromontážní výkony pro zakázku „Lisbjerg Biomasseanlæg“ realizované na území Dánska. Jedná se o koordinačně náročnou zakázku s vysokými logistickými požadavky.

19.02.2016

Ze strany společnosti United Energy, a.s. jsme obdrželi vyrozumění o vítězství v tendru „Instalace optimalizačního opatření pro ventilátory kotle K08“. Jedná se o technicky velmi zajímavou aplikaci VN frekvenčního měniče se synchronní BY–PASS jednotkou pro primární tlakový ventilátor kotle v Teplárně Komořany.

04.01.2017

Naše společnost zvítězila ve výběrovém řízení na akci „P23 – Modernizace SKŘ včetně elektro NN+VN / 3. řez – PD 32, 33, RV31 + VM31“. Jedná se o zpracování projektové dokumentace stavby pro obchodního partnera společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

16.12.2016

S dlouholetým obchodním partnerem společností Constellium Extrusions Děčín s.r.o. jsme podepsali smlouvu na realizaci zakázky „Modernizace rozvaděče 10kV rozvodny B – r3“. Rozsah plnění spočívá ve vypracování projektové dokumentace stavby, dodávky vlastního VN rozváděče, montážního materiálu, demontážních pracích a instalace nového zařízení s následným vyzkoušením a uvedením do provozu. 

14.12.2016

Společnost Bohemia Müller s.r.o. byla vybrána jako realizátor zakázky „TR 400/110kV Neznášov – kompenzace“. Zadavatelem je společnost ČEPS, a.s. a jedná se o realizaci akce formou „na klíč“. Termín dokončení realizace je stanoven na podzim roku 2017.

24.10.2016

Uzavřením kontraktu se společností UniControls a.s. na dodávku a montáž napájecí části pro TS Kouřim jsme se stali součástí dodavatelského modelu pro koncového klienta NET4GAS, s.r.o. Jedná se o zajímavou aplikaci z oblasti plynárenství. 

31.08.2016

Dne 31.08. 2016 jsme podpisem PAC protokolu završili organizačně náročnou zakázku .

17.06.2016

Ve sdružení se společností EGEM s.r.o. jsme byli vybráni pro realizaci akce „Fifejdy – stavba nové R 110/22 kV“. Naše společnost tak nadále zůstává jedním ze zavedených partnerů koncového klienta ČEZ Distribuce, a.s. v oblasti rekonstrukcí a realizace nových rozvoden a transformačních stanic.

13.05.2016

Naše aktivity v automobilovém průmyslu byly zúročeny podpisem smlouvy na realizaci zakázky „Objekt D13 – výměna VN rozváděče a CENTRAL STOP“. Klientem není nikdo jiný než ŠKODA AUTO a.s. a jedná se o komplexní zakázku formou „na klíč“ včetně projektové dokumentace. 

13.05.2016

Dlouholetý partner v oborů důlního průmyslu společnost PRODECO a.s. uzavřela s naší společností kontrakt na akci „Celková oprava a modernizace zakladače ZP6600/12 – část elektro a ŘS“. Koncovým uživatelem a vlastníkem stroje je společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. 

23.03.2016

Společnost Doosan Škoda Power s.r.o. u nás objednala kompletní elektromontážní výkony pro zakázku „Lisbjerg Biomasseanlæg“ realizované na území Dánska. Jedná se o koordinačně náročnou zakázku s vysokými logistickými požadavky

14.03.2016

Společnost společníků UNEX a Bohemia Müller uzavřela se obchodním partnerem společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. smlouvu o díla na zhotovení zakázky „Celková oprava a modernizace kolesového rypadla KU800/12-R“. Naše společnost se bude na realizaci podílet v rozsahu části elektro a ŘS. Neprodleně po podpisu smlouvy byly zahájeny náročné projekční činnosti.

10.03.2016

Uspěli jsme ve výběrovém řízení na realizaci zakázky v oblasti důlního průmyslu s názvem „Rekonstrukce pasového dopravníku 1800 mm – PD218“, přičemž kontraktorem je společnost PRODECO a.s. a koncovým uživatelem potom společnost Severočeské doly, a.s.

20.01.2016

Bohemia Müller s.r.o. se podílí na odstraňování následků požáru Etylenové jednotky v UNIPETROL RPA s.r.o..

13.11.2015

Naše společnost ve sdružení se společností PRODECO, a.s. uspěla ve veřejné zakázce na realizaci akce „SVHS1 – rekonstrukce elektročásti“. Jedná se o významnou zakázku pro koncového klienta společnost Severočeské doly, a.s., která tak utvrzuje dlouholetou spolupráci s tímto obchodním partnerem.

20.10.2015

Rozsahově velmi zajímavá zakázka nám byla zadána společností ROGER Energy a.s., která náleží do portfolia firem spojených se Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, a.s.. Zakázka se vyznačuje vysokou termínovou náročností ve vztahu k požadovanému rozsahu a naši zakázkoví manažeři již v plném nasazení zahájili práce na koordinačním harmonogramu, který bude základem úspěšné realizace díla.

30.09.2015

Společnost TENEL ČR s.r.o., která je etablovaným dodavatelem budících systémů, zadala Bohemia Müller s.r.o. realizaci montážní části zakázky „ELI II – Lipno : rekonstrukce buzení“. Jedná se o profesně zajímavou zakázku na jedné z elektráren vltavské kaskády.

31.07.2015

Ze strany zavedeného obchodního partnera společnosti ŠKODA AUTO, a.s. nám byly zadány projekční práce na výměně VN rozvoden v průmyslových halách M13 a D13. Jedná se o opatření související s aplikací protipožárních opatření v závodě Mladá Boleslav. Pro naše projektanty to představuje rozšíření odborné spolupráce s technickým útvarem investora.

29.06.2015

Naše firma zvítězila v tendru zadavatele Vršanská uhelná, a.s. na realizaci zakázky „Modernizace pohonů PD221-PD224“. Jedná se o realizaci modernizace rozvodného zařízení celkem čtyř pasových dopravníků formou „na klíč“, a to včetně zpracování projekční části.

22.06.2015

Bohemia Müller s.r.o. uspěla ve výběrovém řízení zadavatele ČEPS Invest, a.s. na realizaci zakázky „VYS – úprava R420kV pro DyZ II“. Předmětem smlouvy je realizace výměny proudových drah odpojovačů ZVN včetně dodávky zařízení.

15.06.2015

Další zakázkou ze segmentu elektrárenství je realizace akce „Rekonstrukce rozvodny 10,5kV pro T10, T12 a T13“. Kontraktorem je společnost Elektrárny Opatovice, a.s., přičemž vlastní výkony v místě stavby jsou plánovány v rozmezí 06/2015 až 12/2015.

23.03.2015

Společnost Bohemia Müller s.r.o. uspěla ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Rekonstrukce NN rozvodny TS 254 ve st. 2535“. Smluvním partnerem je společnost UNIPETROL RPA s.r.o.. Vlastní realizace zakázky proběhne v termínu 03/2015 až 12/2015.

17.03.2015

Společnost Bohemia Müller s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Rekonstrukce 6 kV rozváděčů na 6. SŘ – PD521, PD525“. Jedná se kompletní modernizaci rozvodného zařízení na Dolech Bílina. Termín dokončení realizace je stanoven na první polovinu roku 2015.

22.02.2015

Naše firma byla vybrána jako realizátor zakázky „Generální oprava kolesového rýpadla KU300S.46/K107 – elektromontážní práce“. Zadavatelem je společnost Slovácké strojírny a.s., přičemž koncovým uživatelem je společnost Vršanská uhelná, a.s..

16.01.2015

ttc s.r.o. jako partnerská firma zadala naší společnosti realizaci elektročásti zakázky „MISURATA, Libye – Výměna frekvenčních měničů na vykladači lodí“. Jedná se o jednu z dalších zahraničních akvizic našich specialistů z odboru automatizační techniky.

18.12.2014

Společnost Bohemia Müller s.r.o. uspěla ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Rekonstrukce VN rozvodny ve st. 3609 – výrobna čpavku“. Smluvním partnerem je společnost UNIPETROL RPA s.r.o.. Vlastní realizace zakázky proběhne v termínu 01/2015 až 06/2015.

11.12.2014

Společnost Severočeské doly, a.s. uzavřela s naší společností smlouvu na zajišťování servisních činností a údržby v oblasti SKŘ na rok 2015.

02.12.2014

Kovoprojekta Brno a.s. jako jeden z hlavních obchodních partnerů zadal naší společnosti kompletní realizaci zakázky „Snížení environmentálních dopadů při výrobě epichlorhydrinu a kyseliny solné – část elektro a SKŘ“ pro koncového zákazníka CHS Epi, a.s.. Jedná se o projekční zpracování a následnou realizaci formou „na klíč“.

12.11.2014

Společnost Bohemia Müller s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Rekonstrukce chránění rozvodné soustavy – 6. etapa“. Jedná se kompletní modernizaci systému chránění rozvoden 22 kV s označením E29, M6 a E31 v provozovnách dlouholetého obchodního partnera ŠKODA AUTO a.s..

20.10.2014

Další zakázkou z průmyslového segmentu je realizace akce „Výstavba technologické haly DISCUS“. Kontraktorem je společnost ISTAR spol. s r.o., přičemž vlastní výkony v místě stavby jsou plánovány v rozmezí 02/2015 až 04/2015.

03.10.2014

Ze strany společnosti  TAMERO INVEST s.r.o. nám byla přidělena kompletní modernizace VN rozvodného zařízení v napěťové úrovni 6 kV. Zakázka je vedena pod názvem „Rekonstrukce VN rozvaděče TR237“ a termín ukončení byl stanoven na 03/2015.

01.09.2014

Společnost Bohemia Müller s.r.o. byla vybrána jako realizátor zakázky „Koncový jímač tepla – část elektro“ na Jaderné elektrárně Dukovany. Zadavatelem je společnost OT Energy Services a.s. přičemž termínové plnění je určeno v rozmezí 09/2014 až 01/2016.

17.07.2014

Pracovníci naší společnosti zahájili přípravné činnosti pro realizaci zakázky „Modernizace 4ks transformátorových kiosků na MM Jana“, která nám byla přidělena odborem nákupu společnosti Severočeské doly, a.s.. Realizace zakázky je datována na přelom října a listopadu roku 2014.

30.06.2014

Naše společnost byla vybrána jako realizátor zakázky „Rekonstrukce elektrozařízení pasového kabelového vozu č. 5“. Zadavatelem je společnost Vršanská uhelná a.s. přičemž termínové plnění je určeno v rozmezí 06/2014 až 11/2014.

18.06.2014

Společnost Bohemia Müller s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Rekonstrukce 6 kV rozvodny průsaků 1B1“. Jedná se kompletní modernizaci rozvodného zařízení ve stávající technologii Elektrárny Chvaletice. Termín dokončení realizace je stanoven na říjen roku 2014.

02. 06. 2014

Naše společnost uspěla ve výběrovém řízení na zhotovitele zakázky „Modernizace zauhlování na elektrárně č. 3 v Ulánbátaru“. Zadavatelem je Česká republika – Česká rozvojová agentura. Předmět plnění bude realizován v rozmezí let 2014 – 2016. Jedná se tak navázání na dlouholetou působnost naší společnosti na území Mongolska.

22. 05. 2014

Společnost Bohemia Müller s.r.o. je oficiálním partnerem 6. odborné konference „Elektrizační soustava 2014“ s tematickým zaměřením Rozvoj, obnova a údržba sítí a stanic zvn, vvn a vn.

19. 05. 2014

Společnost Bohemia Müller s.r.o. podepsala se společností ZAT a.s. smlouvu o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít programové vybavení Pertinax, a to pro aplikace provozované společností Severočeské doly a.s.. Jedná se o navázání hlubší spolupráce se zavedeným dodavatelem řídících systémů.

13. 05. 2014

Ve výběrovém řízení vypsaném společností Severočeské doly, a.s. získala naše společnost k realizaci zakázku „Čerpací stanice ČS 94 – elektročást“. Kontraktorem bude společnost PRODECO, a.s., přičemž termínové plnění je určeno v rozmezí 05/2014 až 10/2014.

25. 04. 2014

Ze strany společnosti United Energy, a.s. jsme obdrželi vyrozumění o zadání zakázky „Rekonstrukce zábleskové ochrany v rozvodně R6KTI v Teplárně Komořany“. Jedná se o kompletní výměnu havarijní zábleskové ochrany VN skříňového rozvaděče včetně vazby na řídicí systém SCADA.

17. 04. 2014

Společnost Bohemia Müller s.r.o. uspěla ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Modernizace PD213“. Koncovým zákazníkem je společnost Vršanská uhelná a.s.. Vlastní realizace zakázky proběhne v termínu 05/2014 až 12/2014.

09. 04. 2014

Naše společnost byla vybrána jako realizátor zakázky „Elektrozařízení včetně rozvodny a kabiny obsluhy pasového vozu zakládacího PVZ2500P“. Koncovým klientem je společnost Severočeské doly a.s., přičemž kontraktorem bude společnost PRODECO, a.s.

18. 02. 2014

Ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „TR Podbořany R 110kV – proudové cesty odpojovačů“ zvítězila naše společnost. Zadavatelem a současně smluvním partnerem je společnost ČEZ Distribuce, a.s.. Vlastní realizace zakázky proběhne v termínu 06/2014 až 09/2014.

23. 01. 2014

Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. vybrala pro realizaci díla „Plynová kotelna ELE“ na základě výsledků výběrového řízení naší společnost. Jedná se o výstavbu nového celku a Bohemia Müller s.r.o. bude zajišťovat část elektro, MaR a SKŘ. Termín realizace je datován na letošní rok 2014.

22. 01. 2014

Společnost Bohemia Müller s.r.o. zvítězila ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Rekonstrukce pasových dopravníků PD257 a PD262 : část elektro a SKŘ“. Jedná se kompletní modernizaci zařízení pasových dopravníků včetně aplikace frekvenčního řízení a nového řídicího systému. Termín realizace je plánován na první polovinu roku 2014.

03. 01. 2014

V rámci výstavby nového zdroje 660MWe v Elektrárně Ledvice jsme od společnosti KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s. získali realizaci obchodního balíčku „OB08 – vyvedení tepla : část elektro“. Navazujeme tak na dlouhodobě úspěšné působení společnosti na této zakázce.  

23.12. 2013

Odbor automatizační technicky naší společnosti zahájil přípravné činnosti pro zdárnou realizaci zakázky „Obnova stanic a datového modelu na velínu TU-DB“, kterou nám zadal dlouholetý obchodní partner společnost Severočeské doly, a.s..

23.12. 2013

Ze strany společnosti PRODECO, a.s. nám byla zadána realizace zakázky „Modernizace shazovacího vozu SV20“. Jedná se o dodávku kompletní části elektro a SKŘ s termínem ukončení v 04/2014.

02.10. 2013

Ve výběrovém řízení naše společnost získala zakázku „Úprava rozvodů vlastní spotřeby VN a NN - LDS R200 a T200“. Objednatelem je společnost UNIPETROL RPA s.r.o.. Ukončení realizace zakázky je kontraktem stanoveno na 07/2014.

26. 09. 2013

Pracovníci projekčního odboru zahájili činnosti na tvorbě projektové dokumentace pro shazovací vůz SHVS1 – část elektro a SKŘ. Jedná se o zakázku pro koncového klienta společnost Severočeské doly, a.s. s termínem předání 10/2013.

23. 09. 2013

Na základě vyrozumění společnosti PRODECO, a.s. byly zahájeny činnosti na zakázce „Rekonstrukce drtícílinky K1a včetně podavače a skluzů“. Koncovým zákazníkem jsou Severočeské doly, a.s.. Konečný termínrealizace je předpokládán v 05/2014.

04. 09. 2013

Společnost Bohemia Müller s.r.o. uspěla ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Rekonstrukce rozváděče MR68, včetně T69“. Koncovým zákazníkem je společnost UNIPETROL RPA s.r.o.. Vlastní realizace zakázky proběhne v termínu 10/2013 až 04/2014.

02. 09. 2013

Ze strany společnosti EGÚ Brno, a.s. nám byla zadána realizace části zakázky „Oprava odpojovacíhoprogramu ve ŠKO-ENERGO s.r.o. Mladí Boleslav“. Předpoklad ukončení realizace je datován na 10/2013.

02. 08. 2013

Naše společnost získala zakázku „Výměna řídícího systému ropovodu Družba - dodávka a úprava napájecích zařízení“. Objednatelem je společnost CSE-CONTROLS, s.r.o. a realizace proběhne v rozmezí 08/2013 až 06/2015.

20. 06. 2013

Společnost United Energy, a.s. naší firmě přidělila zakázku „Rekonstrukce havarijní zábleskové ochrany v rozvodně R6KTII“. Jedná se o kompletní realizaci formou „na klíč“. Zakázka bude realizována do konce roku 2013.

12. 06. 2012

Ve výběrovém řízení vypsaném společností Severočeské doly, a.s. získala naše společnost k realizaci zakázku „Posílení čerpací techniky ČS 3/7 Libouš – jih PT – elektročást“. Kontraktorem bude společnost SD – 1.strojírenská, a.s., přičemž termínové plnění je určeno v rozmezí 07/2012 až 12/2012.

22. 05. 2013

Naše společnost uzavřela s firmou NAVISYS s.r.o. smlouvu na implementaci informačního systému Microsoft Dynamics NAV 2013. Termín pro uvedení systému do zkušebního provozu je stanoven na konec roku 2013.

17. 05. 2013

V oblasti elektro byl se společností Coal Services a.s. podepsán kontrakt na zajišťování běžné údržby a servisních činností.

30. 04. 2013

Společnost Severočeské doly, a.s. uzavřela s naší společností smlouvu na zajišťování servisních činností a údržby v oblasti SKŘ na rok 2013.

26. 04. 2013

Pracovníci naší společnosti zahájili přípravné činnosti pro realizaci zakázky „Rekonstrukce regulovaných pohonů otoče na K2000.1/K101“, která nám byla přidělena odborem nákupu společnosti Severočeské doly, a.s.. Realizace zakázky je datována na přelom října a listopadu roku 2013.

18. 04. 2013

Ze strany společnosti KLEMENT a.s. nám byla přidělena realizace zakázky „Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II – OB09 Odsíření : část elektro“. Termín realizace je stanoven v rozmezí měsíců 06/2013 až 01/2014. Jedná se o pokračovaní úspěšné spolupráce v této oblasti z elektrárny Ledvice.

12. 03. 2013

Naše společnost získala zakázku „Oprava rozváděče r4 – 10kV v transformátorové stanici C “. Objednatelem je společnost Constellium Extrusions Děčín s.r.o. a realizace proběhne v 07-08/2013. Místem plnění je průmyslový areál objednatele v Děčíně.

06. 02. 2013

Ve výběrovém řízení jsme získali zakázku „TR Milín – oprava vypínačů ADA 01, 02“. Objednatelem je společnost ČEPS Invest, a.s. a předmětem plnění je oprava 2ks vypínačů 220kV výměnným způsobem. Zakázka bude realizována ve dvou etapách s termínem ukončení v 09/2013.

30. 01. 2013

Dlouholetý obchodní partner společnost ŠKO-ENERGO s.r.o. nám zadal provedení akce „M12A – výměna transformátorů T1 a T10“. Realizace proběhne v 03/2013, místem plnění je areál ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav.

01. 01. 2013

Společnost Bohemia Müller s.r.o. se stala členem Českomoravské elektrotechnické asociace.

31. 12. 2012

V závěru roku 2012 byla podepsána smlouva o dílo na realizaci zakázky „Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny“ se společností TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou. Jedná se o vyvedení výkonu nové spalovací turbíny o výkonu 34MW do rozvodny 110kV, která bude v rámci zakázky rekonstruována. Ukončení realizace a uvedení do provozu je plánováno v termínu 09/2013.

07. 12. 2012

Naše společnost uspěla ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Modernizace a repase pasového dopravníku PD 275 na DNT – elektročást“. Koncovým zákazníkem je společnost Severočeské doly, a.s., přičemž obchodním partnerem společnost SD – 1.strojírenská, a.s.. Ukončení realizace je datováno na 04/2013.

19. 11. 2012

Po 15 letech od vzniku společnosti Bohemia Müller s.r.o. dochází ke změně grafické značky, která by měla zvýraznit dynamičnost naší společnosti a její pozici na trhu.

08. 11. 2012

Společnost Bohemia Müller s.r.o. úspěšně ukončila realizaci zakázky „Monitoring VN rozvoden“, která byla objednána ze strany koncového zákazníka společnosti Coal Services a.s.. Jednalo se o zajištění přenosu binárních signálů z VN rozvoden Vršanské a Litvínovské uhelné, a.s. na vizualizační pracoviště.

05. 11. 2012

Společnost Teplárna Trmice, a.s. nám přidělila realizaci zakázky „Oprava a zprovoznění rozvaděče R6K5 po požáru“. Jedná se o dodávku a instalaci 22 polí VN skříňového rozvaděče UniGear ZS1 z produkce ABB s.r.o. vybaveného moderními ochrannými terminály REF615. Součástí plnění jsou rovněž kompletní projekční výkony a zajištění návazností na řídící systém Honeywell. Předpoklad ukončení realizace je datován na 03/2013.

01. 11. 2012

V organizační struktuře společnosti byla nově vytvořena Divize Ústí nad Labem, jejímž úkolem je pokrytí aktivit ve vybraných lokalitách Ústeckého kraje.

09. 10. 2012

Dne 09.10. 2012 byla se společností United Energy, a.s. podepsána smlouva o dílo na realizaci zakázky „Instalace frekvenčního měniče pro elektronapáječku EN2 v Teplárně Komořany“. Jedná se o aplikaci frekvenčně řízeného pohonu o výkonu 1440kW na napěťové úrovni 690V s vodním chlazením. Součástí předmětu plnění je i realizace VN části, strojní a stavební části a rovněž úpravy technologického řídicího systému.

25. 09. 2012

V mongolském hlavní městě Ulánbátar byl dne 25.09. 2012 se zástupci elektrárny TE4 za osobní účasti velvyslankyně České republiky v Mongolsku paní Ivany Grollové podepsán závěrečný předávací protokol stvrzující úspěšné ukončení 2. etapy zakázky „Modernizace velínu a zařízení měření a regulace chemické úpravny vody“.

05. 09. 2012

Společnost Bohemia Müller s.r.o. se stala systémovým integrátorem produktů Rockwell Automation pro rok 2012, čímž se rozšiřuje portfolio nabízených služeb v oblasti průmyslové automatizace.

17. 07. 2012

Ze strany společnosti Severočeské doly, a.s. nám byla kladným stanoviskem k předložené nabídce zadána realizace zakázky „Kabelové rozvody 35 kV – provoz Skrývka 2012“. Jedná se o dodávku a položení kabelů napěťové úrovně 35 kV pro technická zařízení těžby skrývky v období roku 2012.

13. 07. 2012

Na základě závazného vyrozumění společnosti Vršanská uhelná, a.s. byly zahájeny činnosti na zakázce „Modernizace pasových dopravníků PD252 a PD253“. Jedná se o modernizaci rozvodny včetně elektrické výzbroje na jednotlivých PD, výměnu ovládacího pultu v kabině, výměnu snímačů a instrumentace včetně kabelů. Ukončení realizace je datováno na 12/2012.

06. 06. 2012

Naše společnost uspěla ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Výstavba nového 3. uhelného odtahu, DNT – elektročást“. Koncovým zákazníkem je společnost Severočeské doly, a.s., přičemž obchodním partnerem společnost SD – 1.strojírenská, a.s.. Vlastní realizace zakázky proběhne v termínu 07/2012 až 12/2012.