PROVEDENÍ SLUŽEB NA VYSOKÉ ÚROVNI
Projekční zpracování technologických celků a energetických zařízení
TR 110/22kV SLANÝ
Kompletní rekonstrukce transformovny
ÚDRŽBA ELEKTROZAŘÍZENÍ
Zajištění pohotovosti v režimu 24/7
LINKA DPD 1600 V1, V2, V3 - JIŽNÍ SVAHY
Kompletní dodávka elektročásti a systému řízení

Naše aktivity v automobilovém průmyslu byly zúročeny podpisem smlouvy na realizaci zakázky „Objekt D13 – výměna VN rozváděče a CENTRAL STOP“. Klientem není nikdo jiný než ŠKODA AUTO a.s. a jedná se o komplexní zakázku formou „na klíč“ včetně projektové dokumentace.